gabykuijf

Gaby Kuijf- Honden training & individuele uitlaatservice

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de diensten aangeboden door Gaby Kuijf met betrekking tot Animal Design, inclusief het samenstellen van Dog-Design Handleidingen voor honden.

 1. Bestelling en Betaling

1.1. Bestellingen worden geplaatst door het verstrekken van de benodigde informatie, waaronder de naam van de hond, geboortedatum, geboortetijd, geboorteplaats, ras en andere relevante gegevens.

1.2. Betaling voor de diensten dient te geschieden volgens de aangegeven prijzen en betalingsmethoden.

 1. Levering

2.1. De verwachte levertijd voor de Dog-Design Handleiding is maximaal 14 werkdagen.

2.2. De Dog-Design Handleiding wordt geleverd via e-mail in pdf-formaat naar het door de klant opgegeven e-mailadres.

 1. Retourneren en Restitutie

3.1. Retourneren van de Dog-Design Handleiding is niet mogelijk, omdat de klant onmiddellijk toegang heeft tot alle verstrekte informatie zodra de blauwdruk is verzonden. Er wordt geen geld teruggegeven.

 1. Privacy

4.1. Alle verstrekte gegevens voor het samenstellen van de Dog-Design Handleiding worden vertrouwelijk behandeld en alleen gebruikt voor het leveren van de diensten.

4.2. Gaby Kuijf zal geen persoonlijke gegevens van klanten delen met derden zonder uitdrukkelijke toestemming.

 1. Disclaimers

5.1. De Dog-Design Handleiding is gebaseerd op energetische analyses en kan persoonlijke percepties van de klant aanvullen, maar is geen garantie voor gedrag of karakter van de hond.

5.2. Gaby Kuijf aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor veranderingen in het gedrag of de perceptie van de klant met betrekking tot hun hond na ontvangst van de Dog-Design Handleiding.

 1. Auteursrechten en Niet-Publicatie

6.1. Alle teksten, inhoud en materialen verstrekt in de Dog-Design Handleiding zijn eigendom van Gaby Kuijf en worden beschermd door auteursrechten.

6.2. De klant stemt ermee in om geen plagiaat te plegen of inbreuk te maken op auteursrechten, handelsmerken of andere intellectuele eigendomsrechten van Gaby Kuijf of derden bij het gebruik van de verstrekte materialen.

6.3. In geval van vermoedelijke inbreuk op auteursrechten of plagiaat, behoudt Gaby Kuijf zich het recht voor om passende maatregelen te nemen, waaronder juridische stappen, om haar rechten te beschermen en schade te verhalen.

6.4. De klant vrijwaart Gaby Kuijf tegen alle aanspraken, eisen, kosten en verliezen die voortvloeien uit enige inbreuk op auteursrechten, plagiaat of schending van intellectuele eigendomsrechten.

 1. Beperking van Aansprakelijkheid

7.1. Gaby Kuijf streeft ernaar om nauwkeurige en waardevolle Dog-Design Handleidingen te leveren op basis van de verstrekte informatie. Echter, de interpretatie en perceptie van de verstrekte informatie is subjectief en kan variëren van klant tot klant.

7.2. Gaby Kuijf is niet aansprakelijk voor enige ontevredenheid, verwarring of interpretatieverschillen die de klant mogelijk heeft met betrekking tot de Dog-Design Handleiding.

7.3. De Dog-Design Handleiding wordt geleverd voor informatieve doeleinden en dient niet als garantie voor gedrag, karakter of persoonlijkheid van de hond. Het is slechts een aanvullend hulpmiddel om inzicht te bieden.

7.4. De klant begrijpt dat de Dog-Design Handleiding gebaseerd is op energetische analyses en dat de interpretatie van de verstrekte informatie subjectief kan zijn.

7.5. De Dog-Design Handleiding is bedoeld voor informatieve doeleinden en biedt geen garanties met betrekking tot het gedrag, karakter of persoonlijkheid van de hond.

7.6. In geen geval zal Gaby Kuijf aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van de Dog-Design Handleiding.

 1. Boetebepaling

8.1. In het geval dat de klant in strijd handelt met enige bepaling van deze algemene voorwaarden, stemt de klant ermee in om Gaby Kuijf te vergoeden voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit de schending.

8.2. De klant stemt ermee in om Gaby Kuijf te vrijwaren en te verdedigen tegen alle aanspraken, eisen, kosten, uitgaven en verliezen die voortvloeien uit de schending van deze algemene voorwaarden.

8.3. In geval van een schending van deze algemene voorwaarden heeft Gaby Kuijf het recht om een boete op te leggen aan de klant, waarvan het bedrag wordt bepaald naar eigen goeddunken van Gaby Kuijf, om de schending te compenseren.

 1. Aanvullende diensten

Zeker, hier is een algemene clausule met betrekking tot extra diensten die je aan je algemene voorwaarden kunt toevoegen:

 1. Extra Diensten

10.1. Gaby Kuijf behoudt zich het recht voor om aanvullende diensten aan te bieden die niet expliciet zijn vermeld in deze algemene voorwaarden.

10.2. Voor dergelijke extra diensten kunnen aparte voorwaarden en tarieven van toepassing zijn, die door Gaby Kuijf aan de klant worden gecommuniceerd.

10.3. De klant stemt ermee in de voorwaarden en tarieven voor extra diensten te aanvaarden bij het gebruik van dergelijke diensten.

10.4. In geval van enige tegenstrijdigheid tussen de bepalingen in deze algemene voorwaarden en de voorwaarden voor extra diensten, zullen de voorwaarden voor extra diensten prevaleren voor de desbetreffende diensten.

 1. Contact

11.1. Voor eventuele vragen, opmerkingen of geschillen kunnen klanten contact opnemen met Gaby Kuijf via e-mail op info@gabykuijf.nl.

 

Scroll naar boven