gabykuijf

Gaby Kuijf- Honden training & individuele uitlaatservice

Privacy verklaring

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking die plaatsvindt in verband met de diensten aangeboden door Gaby Kuijf met betrekking tot Animal Design, inclusief het samenstellen van Dog-Design Handleidingen voor honden.

 1. Verzamelde Gegevens

1.1. Om de Dog-Design Handleidingen samen te stellen, verzamelen wij de volgende gegevens van onze klanten:

 • Naam van de hond
 • Geboortedatum van de hond
 • Geboortetijd van de hond (Indien tijd niet beschikbaar is, is er een mogelijkheid om dit te laten chanelen met behulp van een derde partij)
 • Geboorteplaats en land van de hond
 • Ras van de hond (Indicatie)
 • Andere relevante informatie verstrekt door de klant
 1. Doeleinden van Gegevensverwerking

2.1. De verzamelde gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het samenstellen van Dog-Design Handleidingen voor onze klanten.
 • Het leveren van de Dog-Design Handleidingen aan de klanten via e-mail in pdf-formaat.
 • Het beheer van betalingen en facturering.
 1. Delen van Gegevens

3.1. Gaby Kuijf deelt de verzamelde gegevens niet met derden, tenzij dit wettelijk vereist is.

 1. Beveiliging van Gegevens

4.1. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om de verzamelde gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

 1. Bewaartermijn van Gegevens

5.1. Gaby Kuijf bewaart de verzamelde gegevens gedurende de periode die nodig is om de Dog-Design Handleiding te leveren en voor administratieve doeleinden.

 1. Rechten van de Klant

6.1. Klanten hebben het recht om hun persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te beperken. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen de verwerking van hun gegevens en het recht hebben op gegevensoverdraagbaarheid.

6.2. Klanten kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met Gaby Kuijf via het e-mailadres info@gabykuijf.nl

 1. Wijzigingen in de Privacyverklaring

7.1. Gaby Kuijf behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring te wijzigen. De meest recente versie van de privacyverklaring zal altijd beschikbaar zijn op onze website.

Deze privacyverklaring is opgesteld om transparantie te bieden over hoe [Gaby Kuijf] gegevens verzamelt en verwerkt in verband met Animal Design-diensten. Klanten worden aangemoedigd om deze privacyverklaring zorgvuldig te lezen en eventuele vragen of zorgen te bespreken met Gaby Kuijf.

Scroll naar boven